Στρώματα pocket (Ανεξάρτητα ελατήρια)1  Pocket Flex
Περιέχει ανεξάρτητα ελατήρια Pocket Spring,3D φάσα, 
και αφρώδη υλικά υψηλής ποιότητας.

ύψος ± 23cm
2 Pocket Memory
Περιέχει ανεξάρτητα ελατήρια Pocket Spring,3D φάσα, 
αφρώδη υλικά υψηλής ποιότητας και Memory  .

ύψος ± 24cm


.........................................................................

Oiko Pocket
Περιέχει ανεξάρτητα ελατήρια Pocket Spring, 
3D φάσα
 Αφρώδη υλικά υψηλής ποιότητας και Latex.
ύψος ± 24cm.........................................................................

Pocket Plus
Περιέχει ανεξάρτητα ελατήρια Pocket Spring,
3D φάσα, αφρώδη υλικά υψηλής ποιότητας και Latex με gel
ύψος ± 24cm

Created By Sora Templates