Στρώματα pocket Ανεξάρτητα ελατήρια


ενδεικτικές τιμές 


  • μονά έως 0,90cm     230 - 360 ευρώ 
  • διπλά 140-160cm     565 - 770 ευρώ

 Pocket Plus
Περιέχει ανεξάρτητα ελατήρια Pocket Spring,
3D φάσα,βαμβάκι, αφρώδη υλικά υψηλής ποιότητας και Latex με gel
ύψος ± 25cm
.........................................................................

 Oiko Pocket
Περιέχει ανεξάρτητα ελατήρια Pocket Spring, 
3D φάσα
 Αφρώδη υλικά υψηλής ποιότητας, βαμβάκι και Latex.
ύψος ± 25cm.........................................................................
3 Pocket Memory
Περιέχει ανεξάρτητα ελατήρια Pocket Spring,3D φάσα,βαμβάκι, 
αφρώδη υλικά υψηλής ποιότητας και Memory  .

ύψος ± 25cm


.........................................................................

4  Pocket Flex
Περιέχει ανεξάρτητα ελατήρια Pocket Spring,3D φάσα,βαμβάκι,
και αφρώδη υλικά υψηλής ποιότητας.

ύψος ± 25cm

Ύφασμα A quality 600g/m
Κατασκευάζεται από την Birtex στη Γαλλία αποκλειστικά για την Oiko Latex

Created By Sora Templates