Στρώματα pocket (Ανεξάρτητα ελατήρια)1  Pocket Memory
Περιέχει ανεξάρτητα ελατήρια Pocket Spring
Memory και αφρώδη υλικά.

ύψος 23-24cm.........................................................................

Oiko Pocket
Περιέχει ανεξάρτητα ελατήρια Pocket Spring, 
Latex και αφρώδη υλικά.
ύψος 23-24cm.........................................................................

Pocket Plus
Περιέχει ανεξάρτητα ελατήρια Pocket Spring, 
 Memory, Latex και αφρώδη υλικά,
ύψος 24-25cm

Created By Sora Templates